09221364971

چشم › پلت سایه

چشم › پلت سایه

برند

پلت چند کاره

پلت چند کاره

NYX
2 مدل
395,000 تومان
پلت دو طرفه کالر بوک

پلت دو طرفه کالر بوک

REVOLUTION

600,000   504,000 تومان
پلت سایه 15 رنگ

پلت سایه 15 رنگ

TECHNIC

316,000 تومان
پلت سایه 16 رنگ شماره 183
سایه کالر ایکون گلامور

سایه کالر ایکون گلامور

WET N WILD

240,000 تومان
پالت پرواکتیو

پالت پرواکتیو

REVOLUTION

250,000 تومان
پالت سایه ویزیونری

پالت سایه ویزیونری

REVOLUTION

250,000 تومان
پالت سایه نیوترالس3

پالت سایه نیوترالس3

REVOLUTION

280,000 تومان
پلت سایه رولوشن پرو

پلت سایه رولوشن پرو

REVOLUTION

420,000 تومان
پلت سایه ویتالیتى

پلت سایه ویتالیتى

REVOLUTION

210,000 تومان
سایه کالر آیکون رز

سایه کالر آیکون رز

WET N WILD

240,000 تومان
پلت کالر آیکون

پلت کالر آیکون

WET N WILD

موجود نیست
پلت کافى

پلت کافى

REVOLUTION

موجود نیست
پلت بالم بینا

پلت بالم بینا

THE BALM

موجود نیست
پلت سایه مکس ریلودد بیگ شات
پلت سایه فور اوور فلاولس افیتیتی
پلت سایه 18 رنگ

پلت سایه 18 رنگ

LYKD

موجود نیست
پلت سایه 16 رنگ شماره 300
نیوترلاس ۲

نیوترلاس ۲

REVOLUTION

موجود نیست
سایه اولتیمت نود

سایه اولتیمت نود

REVOLUTION
3 مدل
موجود نیست
پلت سایه و رژگونه

پلت سایه و رژگونه

KIKO MILANO

موجود نیست
پلت چاکلت رزگلد

پلت چاکلت رزگلد

REVOLUTION

موجود نیست
پلت کرنبرى اند چاکلت

پلت کرنبرى اند چاکلت

REVOLUTION

موجود نیست
پالت نیکس ٤٠ رنگ

پالت نیکس ٤٠ رنگ

NYX

موجود نیست
پالت جیمز چارلز

پالت جیمز چارلز

MORPHE
2 مدل
موجود نیست
سایه تکی شاینی

سایه تکی شاینی

KIKO MILANO

موجود نیست
پلت سایه چیلید

پلت سایه چیلید

REVOLUTION

موجود نیست
پلت سایه فوراورفلاولس الور
پالت سایه نیو نچرال

پالت سایه نیو نچرال

REVOLUTION

موجود نیست
پالت سایه اولتیمت ادیت نئون
پالت سایه اولتیمت ادیت
پالت سایه فور اور فلاولس

پالت سایه فور اور فلاولس

REVOLUTION

موجود نیست
پلت رولوشن پرو

پلت رولوشن پرو

REVOLUTION

موجود نیست
پلت سایه ولوت رز

پلت سایه ولوت رز

REVOLUTION

موجود نیست
پلت اولتیمت رنگ نئون
سایه کالر آیکون کامفورت زون
سایه کالر آیکون نود

سایه کالر آیکون نود

WET N WILD

موجود نیست
پلت سایه اولتیمت نچرال