09221364971

 

باشگاه مشتریان فروشگاه رنگین کمان

از این پس در هر سفارش درصدی از فاکتور خرید شما به صورت اتومات به کارت باشگاه مشتریان شما اضافه خواهد شد و به راحتی میتوانید از آن در سفارشات بعدی خود استفاده کنید.

 

کارت آبی

  با مجموع خرید سه میلیون تومان کارت آبی دریافت خواهید کرد

در هر خرید 2 درصد از مبلغ پرداخت شده به صورت نقدی به کارت اشتراک شما اضافه خواهد شد

 

کارت نقره ای 

با مجموع خرید هفت میلیون تومان کارت نقره ای دریافت خواهید کرد

در هر خرید 4 درصد از مبلغ پرداخت شده به صورت نقدی به کارت اشتراک شما اضافه خواهد شد

 

کارت طلایی 

  با مجموع خرید پانزده میلیون تومان کارت طلایی دریافت خواهید کرد

در هر خرید 7 درصد از مبلغ پرداخت شده به صورت نقدی به کارت اشتراک شما اضافه خواهد شد

©2024 All Rights Reserved | Powered by KAREN PARDAZ